O konferencji

Warsaw Capital Market Summit 2015


- Postępująca prywatyzacja, inwestycje zagraniczne oraz rozwój warszawskiej giełdy ukształtowały obecny stan polskiego rynku kapitałowego. Jego rozmiar, międzynarodowa pozycja oraz rozwinięta infrastruktura - to dowody sukcesu procesu transformacji. Dzisiaj Polskę wyróżnia stabilny wzrost gospodarczy i skuteczne wdrażanie reform prorynkowych. Mimo, iż okres wielkich prywatyzacji giełdowych się kończy, będziemy nadal wspierali polski rynek kapitałowy poprzez budowanie wartości podmiotów już notowanych na giełdzie oraz przez kolejne oferty publiczne spółek z udziałem Skarbu Państwa lub podmiotów zależnych od tych spółekmówi Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.


- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od ponad dwóch dekad wspiera polską gospodarkę oferując inwestorom i emitentom dostęp do największego rynku w regionie. W ciągu najbliższych lat zamierzamy w pełni wykorzystać jego potencjał, aby nadal być rynkiem pierwszego wyboru w tej części Europy. Warsaw Capital Market Summit jest jedną z najważniejszych konferencji o perspektywach i kierunkach rozwoju regionalnych rynków kapitałowych, a także okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych. Tematyka konferencji zbiega się z szeroko dyskutowanym projektem stworzenia Unii Rynków Kapitałowych, której celem jest ułatwienie dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cieszymy się, że już po raz piąty spotkamy się w Warszawie w gronie wybitnych ekspertów i praktyków rynku! – mówi Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


- Grupa KDPW już dziś odgrywa rolę lidera zmian w regionie, oferując usługi niedostępne na innych rynkach CEE. Zarejestrowane w ESMA Repozytorium Transakcji, europejska autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, czy nadawanie globalnych numerów LEI stawia nas w pierwszej lidze europejskich instytucji depozytowo-rozliczeniowych. Naszym celem jest sprawna obsługa polskich i międzynarodowych inwestorów na najwyższym europejskim poziomie. Podczas tegorocznej konferencji w gronie przedstawicieli rynku finansowego dyskutować będziemy m.in. o tym, w jaki sposób nowe rozwiązania dla infrastruktury wspierają inwestycje na polskim rynku. Współorganizując WCMS, inicjujemy dyskusje, których echo podnosi rangę Warszawy utrwalając pozycję regionalnego centrum finansowego mówi Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Warsaw Capital Market Summit 2015 to międzynarodowa konferencja poświęcona rynkom kapitałowym w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna, piąta edycja, odbędzie się w dniu 18 czerwca na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi inwestorów, emitentów, przedstawicieli instytucji finansowych oraz administracji publicznej, a także dziennikarzy ekonomicznych z całego świata.

Tegoroczna edycja koncentrować się będzie na najważniejszych wydarzeniach i największych wyzwaniach dla rynków kapitałowych w najbliższych latach. Dominujące w tematyce konferencji będą aktualne wyzwania i możliwości związane z rynkiem kapitałowym wobec nowej perspektywy budżetowej UE. W trakcie warszawskiej konferencji przedstawiciele największych instytucji finansowych oraz administracji wymieniać się będą doświadczeniami a także szukać optymalnej drogi rozwoju dla regionu.

W ubiegłorocznej edycji konferencji uczestniczyło ponad 500 gości reprezentujących globalne instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne oraz spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy spotkali się w Warszawie by rozmawiać o perspektywach rozwoju rynków kapitałowych w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizatorami Warsaw Capital Market Summit 2015 są Ministerstwo Skarbu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.