Warsaw Capital Market Summit 2015

Przywitanie - Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW
Wystąpienie otwierające - Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa
Wprowadzenie do Panelu 1 - Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW, KDPW_CCP
Panel 1. Potencjał kapitałowy rynku Europy Środkowo-Wschodniej
Panel 2. Prywatyzacje – koniec czy początek?
Panel 3. Produkty nieruchomościowe – nowa szansa dla giełdy i inwestorów?
Panel 4. Rosnąca rola rynków kapitałowych w strukturze finansowania dłużnego firm
Cocktail Party